Posts Tagged ‘thiết kế’

36 điều cấm kỵ trong thiết kế kiến trúc cho nhà ở - PTTH

36 điều cấm kỵ trong thiết kế kiến trúc cho nhà ở - PTTH

Dưới đây nghiên cứu về một số hình thể sát trong kiến trúc theo “ Dương trạch tam yếu”, chủ yếu căn cứ từ góc độ tạo hình kiến trúc ....