ngọc bội may mắn

Ngọc bội bắp cải tăng sức khỏe S269

360.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội bắp cải đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 35cm + Khối lượng: 36g + Ý nghĩa: biểu tượng của chiếc túi càn khôn sinh tiền sinh tài, thu hút may mắn. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách,

Ngọc bội đèn lồng trừ tà S251

420.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội đèn lồng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 38cm + Khối lượng: 57g + Ý nghĩa: bình an gia đạo + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe

Đại triển ngọc bội phát tài phát lộc S259

380.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội chim ưng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 40cm + Khối lượng: 24g + Ý nghĩa: thăng tiến trong công danh, sự nghiệp, biểu tượng của sức mạnh, quyền lực, địa vị,… + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe

Ngọc bội 10 túi tài lộc tăng phúc lộc S258

330.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo 10 túi tài lộc đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 35cm + Khối lượng: 34g + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc.

Ngọc bội hồ lô bảo bình trừ tà S260

380.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội 2 hồ lô bảo bình đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 40cm + Khối lượng: 41g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,…

Ngọc bội 1 nén vàng tăng tài lộc S261

390.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội nén vàng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng x cao): 35cm x 1cm x 2cm + Khối lượng: 30g + Ý nghĩa: chiêu tài phát lộc. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc.