đại triển hồng đồ.

Đại triển ngọc bội phát tài phát lộc S259

380.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội chim ưng đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 40cm + Khối lượng: 24g + Ý nghĩa: thăng tiến trong công danh, sự nghiệp, biểu tượng của sức mạnh, quyền lực, địa vị,… + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe