công ty bán bình hoa

Bình mẫu đơn xanh lớn,tăng vận đào hoa A225

4.025.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bình hoa mẫu đơn bột đá màu (tại Việt Nam).