Posts Tagged ‘bán thạch anh hồng’

Tác dụng phong thủy và đặc tính của các loại đá Thạch Anh - PTTH

Tác dụng phong thủy và đặc tính của các loại đá Thạch Anh - PTTH

1. Gia đình bình an – tài vận thông thuận: Đá hình cầu Thạch Anh – động hang Thạch Anh – Thạch Anh hình trụ khối lớn – Đá Hắc Diều Thạch (Thạch Anh Đen, Hắc Ngà) đặt ở các góc nhà ....